Friday, July 30, 2021
Home 精選內容

精選內容

我們會根據季節, 時勢, 挑選適合的沖繩和日本內容集合在這個部份。讓大家更容易接觸到合適的資訊。你可以在這裏找得到我們最喜愛的餐廳,沙灘,近期的祭典以及爸爸的碎念….

DMM Kariyushi 水族館 | 進擊的水族...

0
https://youtu.be/hFdkcVQ9L0s 沖繩這一個位於新商場 ...

日本社區自救 | 待機兒童

0
打開報紙有時會看見一個名詞叫做待機兒童? 其實是什麼?  Upda...

沖繩行山 | 秘境沙灘 美人魚洞 Mermaid ...

0
https://youtu.be/5murOx0VQI8 為什麼美人魚會絕種?我...

沖繩 Rycom 購物商場 【2021 商戶大翻新...

0
廣東話有句說話, ,「舊嘅唔去新嘅唔嚟」 意思就是沒有結束便沒有新開始。 ...

小鮮肉版【水行俠】Swim through 完整版...

0
https://youtu.be/pCn78U4XGAY 「樁完節」快樂! ...
移民後怎樣保留母語

移民準備 |(5)移民後怎樣保留母語(中字幕)

0
https://youtu.be/Stxjy5GJjFk ...

北海道 vs 沖繩 |日本超級市場比較 (中文字...

0
https://youtu.be/f6SvT6oTcjQ 同樣位於日本內的超級市...

沖繩夏天 |笨小孩捉蟬記

0
https://youtu.be/UyAopvakNMk 為什麼日本小孩從小變受...

日本一周小新聞回顧 20210708 |【 靜岡縣...

0
https://youtu.be/oD3L6LQhWTg 為了逃避大叔的愛,播出...

移民準備 | 移民前的教育準備 (中字幕)

0
https://youtu.be/643wVKBJTMs 無論移民去哪裏,有孩子...

日本小學四年班 假期作業 大不同 (中文字幕)

0
https://youtu.be/8p9h-IXIKjs 日本小學假期,有什麼功...

日本【榻榻米】謎思

0
收到一份廣告, 清洗榻榻米,一片 ¥20000 店內全新頂級榻榻米,一片 ¥2...

日本一周小新聞回顧 20210701 |【炸雞粉排...

0
https://youtu.be/oQYoJxOTrQY 熟悉的面孔,熟悉的聲音...

浪奔浪流 ~ 沖繩六月史上最大降雨紀錄 (卡拉OK...

0
https://youtu.be/8ekYHgie2yc 首先, 雖然雨勢超大,...

媽媽日文教室 | 日本報紙用詞

0
https://youtu.be/eLm3CYWIjaQ 近日 日本 SNS 最...