Sunday, September 25, 2022
Home Oki-Family TV 頻道

Oki-Family TV 頻道

在我們的頻道內, 你會看到沖繩旅遊資訊, 日本移居資料。我們會分享親身經驗,玩樂過程。有什麼地方值得去,有什麼地方可以略過~ 沒有贊助,所以能夠直言!是馬便是馬,是鹿便是鹿!

【煮餸必看】日本「#上白糖」和 #砂糖 的分別 ,...

0
https://youtu.be/Kod_A-U-qDc 去日本超級市場可以看見...

【真・#日本自行套票 日本FastPass】 早嚟...

0
https://youtu.be/OIB07onXs9w 而家嚟日本等如買咗Fa...

沖繩颱風 準備篇 【除了薯片之外還會買什麼?】| ...

0
https://youtu.be/qDJwI3RW3MU 沖繩颱風威力和香港不同...

什麼是「#沒有導遊的旅行團」|日本1分鐘小知識 ...

0
https://youtu.be/g2cXPY79OSQ 日本終於宣佈再次放寬入...

【港台直送】在家日本親子活動, 沖繩傳統工藝「紅型...

0
https://youtu.be/HdINJXYe4IM 一直覺得沖繩傳統工藝紅...

在海灘泳池怎分辨日本本島人和沖繩人?|日本1分鐘小...

0
https://youtu.be/XWeKDwsw3xE 第一年到步沖繩,馬上有...

【我們的Q&A】原本計劃在沖繩點搵食? ...

0
https://youtu.be/q3w_Y1h6kuo 過來沖繩之前已經有生活...

「又斷市! 」等了兩個月的「蜜瓜包醬」有幾巴閉?(...

0
https://youtu.be/_wtO54WzawA 日本著名雜貨鋪 KAL...

我飲緊乜? 真係啤酒? 【日本啤酒】和【發泡酒】分...

0
https://youtu.be/jFsBtkszWw4 去日本超級市場,又或者...

【影響媽媽一生的人】媽媽最尊敬的英國京都大學老師,...

0
https://youtu.be/NDwIgVhnbWQ 媽媽有一位啟蒙老師,影...

沖繩從來不會有颱風上陸, 為什麼? | #1分鐘...

0
https://youtu.be/MPJDJWf72sI 眾所周知沖繩每年受到很...

有錢人不願移居日本的原因 | 日本發生大規模割蓆潮...

0
https://youtu.be/uwx7JIMIsgA 日本很難吸引有錢人移居...

【盂蘭節開箱】史上最最無聊開箱文「沖繩県產陰司紙」...

0
https://youtu.be/Fx_0SVDdVTM 有想過,陰司紙,金銀衣...

沖繩屋頂的石柱用來做什麼| #1分鐘日本小知識 ...

0
https://youtu.be/KF9m2B1hb-Y 到沖繩旅行,隨處可見混...

【日本vs英國vs温哥華vs香港】媽媽時代的和現在...

0
https://youtu.be/4plIcgzfCbw Part 2:...