Sunday, December 4, 2022
Home 沖繩生活 日本旅行

日本旅行

搬過來沖繩,其中最大得着是便宜的內陸機票!2000円便能夠去到福岡!起飛前30分鐘到機場便可以~所以我們有長假期,便會去日本四處闖蕩。找尋很少遊客的秘密花園!

【真・#日本自行套票 日本FastPass】 早嚟...

0
https://youtu.be/OIB07onXs9w 而家嚟日本等如買咗Fa...

【我們的Q&A】原本計劃在沖繩點搵食? ...

0
https://youtu.be/q3w_Y1h6kuo 過來沖繩之前已經有生活...

沖繩屋頂的石柱用來做什麼| #1分鐘日本小知識 ...

0
https://youtu.be/KF9m2B1hb-Y 到沖繩旅行,隨處可見混...

誰買下長崎縣【豪登斯堡】主題公園將? |六月有多...

0
https://youtu.be/uQBxoCaRrpo https://yo...

夏天日本啫喱比較 |京都町屋2022 新貌 |女僕...

0
https://youtu.be/JRnQwJreDak 日本有史以來最早發出炎...

【小心犯法】日本究竟哪裏可以玩煙花?(中文字幕) ...

0
https://youtu.be/3xDiaoopp4w 每年夏天六月,風雨不改...

2022 福岡 最新大型商場 1:1 福岡高達 L...

0
https://youtu.be/VjqidOALjC0 我們不務正業, 用爸爸...

福岡名物【Kawaya かわや】 每次吃90-10...

0
串燒食雞皮你會食多少串?兩串?四串?不如每人30串。我們每次去福岡只有一間餐廳能令...

幻之炸雞粉「久原塩麹炸雞粉」在意想不到的地方找到!...

0
https://youtu.be/gIoIa3vajM4 之前提及有「久原」塩麹...

夢幻櫻花暴風雪 |只有在漫畫出現的櫻花飄揚畫面 所...

0
https://youtu.be/MKW4YSun1Io 去日本玩了那麼多年,第...

櫻花初體驗 | 名古屋 城下櫻花 + 精品店喪買記...

0
https://youtu.be/NK5OXd0UenQ 說來慚愧, 居住了日本...

2021 年末: 回想得失 日本 北海道

0
2019年,疫情來襲,大家爭相躲避,遊客消失了,緊急狀態令,連消帶打,百業待廢。 ...

【日本築地場外市場而家變成點 現場報道】|【玩爛:...

0
https://youtu.be/nGJZjjp2zqs 日本一周小事回顧回來啦...

【中部國際機場】 日本 名古屋 現況 (中文字幕)...

0
https://youtu.be/Q9PvzrvpBEg 疫情後有機會去了不同的...